SCHIP-therapie

Dé methode bij echtscheiding en relatieproblemen

Relatieproblemen

Verkeert jouw relatie in slecht weer? Weet je niet hoe hier uit te komen? De communicatie krijg je niet meer goed op gang? Dan wordt het tijd om dieper te gaan. De SCHIP aanpak krijgt boven water wat al te lang ondergedompeld is geweest. Samen leer je te luisteren naar de kwetsuren die je elkaar, onbedoeld maar toch, hebt aangedaan. Daarbij gaan jullie opnieuw met elkaar verbinden. Je leert je eigen en elkaars behoeftes kennen en hierover te praten. De SCHIP aanpak wordt altijd door de partners samen uitgevoerd.

Echtscheiding

Is het al te laat? Heb je besloten te gaan scheiden? Relaties die zich jarenlang opgebouwd hebben komen met een klap tot stilstand. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dat is rouw. Je hebt tijd en energie nodig om je relatie af te hechten en het gaat ook niet vanzelf. Door het inzetten van de SCHIP aanpak behandeling worden jullie geholpen om als partners zo goed mogelijk uit elkaar te gaan, zodat je verder kan als partners in ouderschap. De kinderen worden geheel buiten de aanpak gehouden. De SCHIP aanpak is niet bedoeld om ingezet te worden als voorwaarde om afspraken over de kinderen te kunnen maken.

Echtscheiding genereert rouw. Deze rouw wordt meestal individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden daadwerkelijk hebben verloren. Het aantal echtscheidingen dat uitmondt in een vechtscheiding is aanzienlijk. Het woord vechtscheiding heeft de focus op het conflict al in zich. De onderliggende verlies aspecten van de echtscheiding komen daardoor minder in beeld.

Voor wie

SCHIP is het acroniem voor: Samenkomen, Conflict- en Verlies Verheldering, Helpend horen, Integratie en Partners in ouderschap.

De SCHIP-aanpak is een postrelationeel rouwtraject dat ex-partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene dat de ex-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als ‘partners in ouderschap’. Ooit zijn ouders vol goede moed aan hun relatie begonnen. Het zou in feite ook vanzelfsprekend moeten zijn dat, bij het mislopen van de relatie, deze ook samen in alle zorgvuldigheid en respect naar elkaar toe wordt beëindigd.

Afspraken

In mijn praktijk is het belangrijk om voldoende tijd te hebben voor jouw / jullie hulpvraag. De afspraken plan ik daarom altijd ruim in, tot 90 minuten.
Tot 48 uur voor de afspraak kun je de sessie kosteloos bij mij verzetten. Ben je te laat, dan breng ik de kosten van de sessie in rekening.

Vergoedingen

Niet alle therapie en coaching wordt vergoed door een zorgverzekeraar. Toch zijn er wel mogelijkheden om de kosten (gedeeltelijk) vergoed te krijgen.

Ik ben in het bezit van een AGB-code en in sommige gevallen is hierdoor gedeeltelijke vergoeding mogelijk uit het aanvullende pakket. Informeer bij jouw verzekeraar naar de voorwaarden en mogelijkheden. Mijn persoonlijke AGB-code is: 98105395.

Contact

Neem contact op voor meer informatie, het stellen van vragen of voor het maken van een afspraak.
How can I begin anything new with all yesterday in me?
Leonard Cohen