Privacyverklaring

Pé Hendriks Therapie & Coaching, gevestigd aan Julianastraat 3, 5911 AX Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Pé Hendriks is tevens de Functionaris Gegevensbescherming van Pé Hendriks Therapie & Coaching en is te bereiken via: [email protected].

Persoonsgegevens

Pé Hendriks Therapie & Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en / of omdat je die zelf aan mij verstrekt.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie, telefonisch en mondeling
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over activiteiten op mijn website

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens

Pé Hendriks Therapie & Coaching verwerkt de volgende bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens

 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Politieke voorkeur
 • Seksuele leven
 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

De website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Ik kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via [email protected], dan verwijder ik deze informatie.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Pé Hendriks Therapie & Coaching verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het verzenden van een nieuwsbrief
 • Te informeren over wijzigingen van diensten
 • Het verzenden van offertes of facturen
 • Om advies op maat te geven

Pé Hendriks Therapie & Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Pé Hendriks Therapie & Coaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Standaard persoonsgegevens: fiscale bewaartermijn 7 jaar.
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie. Zo lang als je zelf ingeschreven wilt blijven.
 • Offertes: deze maken deel uit van de financiële administratie van Pé Hendriks Therapie & Coaching
 • Facturen: deze horen ook bij de financiële administratie van Pé Hendriks Therapie & Coaching. Voor financiële administratie gelden wettelijke bewaartermijnen. Pé Hendriks Therapie & Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pé Hendriks Therapie & Coaching deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Social Media

Pé Hendriks Therapie & Coaching maakt gebruik van verschillende sociale mediakanalen (Facebook, Instagram, Linkedin) en doorverwijzingen naar pagina’s van derden. Om het voor de bezoeker zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Pé Hendriks Therapie & Coaching op haar website gebruik van buttons (icoontjes) en / of links.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Pé Hendriks Therapie & Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. De analytische cookies maken geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie hier een toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Pé Hendriks Therapie & Coaching en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en / of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen / opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. Pé Hendriks Therapie & Coaching zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Pé Hendriks Therapie & Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze volgende link.

Beveiliging persoonsgegevens

Pé Hendriks Therapie & Coaching neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

Venlo, 10 mei 2022

How can I begin anything new with all yesterday in me?
Leonard Cohen